Ett pris man betalar

När man kör LCHF kanske hjärnan inte får tillräckligt med glukos, speciellt om man tränar mycket. Hjärnan behöver nu nödvändigtvis inte glukos/blodsocker då den lika gärna kan få sin energi från kolskelett, det vill säga grupper med kolatomer eller aminosyror och fett. Beståndsdelarna i glukos är sex kolatomer, ketoner har endast tre kolatomer. Ketonerna och glukosen har lite olika sätt att ta sig in hjärnan men dess förbränning sker på samma sätt. Grönsaker även i lite mängd ger dig tillräckligt med kolhydrater. Vid omställning med LCHF kommer man troligen att drabbas av vissa besvär på grund av omställningen. I alla fall jag och fler i min bekantskapskrets blev första tiden lite sega, kände sig lite tröttare och lite knasigare än vanligt. Men det går över när kroppen vant sig.

Divergerande uppgifter

Dock anser forskare (en av dem är professorn och Hjärnforskaren Martin Ingvar) att man inte alls blir dum eller trögskalle av kost med låg kolhydrathalt. Det pekar mer på att snabba kolhydrater medför att blodsockret åker hiss upp och ner vilket medför att kroppen skickar alarmsignaler till hjärnan när det sjunker. Det i sin tur kör igång stress och rastlöshet eftersom kroppen då vill ha mer snabb energi. Som då tar över hjärnans funktioner då du bara tänker på mat, mat. Det finns inte plats för kreativt tänkande, så ja, snabba kolhydrater gör dig dummare. Den känslan vid omställningen är bara en dimridå. Så de som påstår att den som praktiserar LCHF offrar en del av sin intelligens för en bättre hälsas skull och att man kan bli slöare på jobbet samt lite mindre alert, är troligen helt fel ute. Men därom tvistar de lärde.

Ett pris man betalar

Ärthjärna?

Att en optimal glukosnivå för hjärnan inte är optimalt hälsosam för kroppen är en evolutionär paradox eftersom användningen av hjärnan i människans naturhistoria tycks viktigare än kroppens hälsa. i primatsläktets utveckling från apa till människa är stora hjärnor ett pris vi får betala. Så hur är det egentligen, blir man dummare med LCHF eller fördummas man mer av snabba kolhydrater? Av all energi kroppen genererar åtgår cirka 20 procent av denna att mata vår hjärna med, trots att den bara utgör en pytteliten del (2%) av kroppsvikten. De flesta tillfredsställer hjärnans begär med glukos, snabba kolhydrater. Men se vad forskningen säger: Hjärnans behov kan fås från aminosyror vilket fett i kosten med LFCH ger.